Ceny reklamy

Tu môžete pozrieť ceny reklamných kampaní podľa veľkosti PageRanku a S-Ranku stránky, na ktorej sa reklama zobrazí. Cena je pre jeden spätný odkaz na dobu 1 mesiaca (30 dní).
Tieto ceny sa nevzťahujú na odkazy predané pomocou Výhodných balíčkov. Z ceny odkazu v balíčku dostane majiteľ reklamnej plochy pomernú časť 80%.
Ceny sú udané pre reklamy zakúpené na reklamnej mLink lište, pre Bloky reklám a Bannery si publisheri stanovujú ceny sami.


Ceník mLink.cz

Ceny platné od 01.06.2009
Ceny pred slovami sú pre inzerentov, v zátvorke potom platba pre publisher, ceny sú v Kč.